1

Realestate News

Banner Ads Here
Banner Ads Here
Banner Ads Here

ขึ้นดบ.สินเชื่อดีต่อกำไรแบงก์กระทบตลาดอสังหากลาง-เล็ก


2018-08-07 11:11:13
บทวิจัยของบล.เอเซีย พลัส ระบุการที่สถาบันการเงินเริ่มตระหนักทิศทางดอกเบี้ยขาขึ้น ล่าสุด SCB นำร่องปรับขึ้นดอกเบี้ยสินเชื่อ เชื่อว่าธ.พ. อื่นๆ จะทยอยปรับดอกเบี้ยขึ้นตาม
Details >>>
Adsvertising Here
Adsvertising Here
Adsvertising Here
Adsvertising Here

© 2011 Kaiibaan.com. All Rights Reserved | Administrator | Developed by B2p property.| IP 18.206.15.215